BẢNG PHÍ HÀNG KÝ GỬI

 

HIỆN TẠI MD ORDERCHINA CÓ KHO TẠI TRUNG QUỐC BAO GỒM: HÀ KHẨU, ĐÔNG HƯNG, QUẢNG CHÂU.

CHÚNG TÔI SẼ CÂN ĐỐI HÀNG HÓA CHO PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH BIÊN GIỚI ( nếu tắc biên)  ĐỂ VẬN CHUYỂN VỀ VIỆT NAM!

1.PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

1.1: Hàng thường

1.2:Hàng lô ( với số lượng trên 200kg / chuyến hàng ) 

 

Chính sách Bảo hiểm Hàng hoá kí gửi tại MD ORDERCHINA: (trường hợp rủi ro trong quá trình vận chuyển: tai nạn, hỏng vỡ, thất lạc, mất mát... - Không bao gồm tắc biên, chính sách Hải Quan, bất khả kháng...)

* Giá trị hàng hóa <= 300 tệ (MD ORDERCHINA đền bù 100% giá trị hàng)
* Giá trị hàng hóa > 300 tệ NÊN tick mục bảo hiểm khi khai báo Mã vận đơn kí gửi trên hệ thống của MD  (10% tổng giá trị hàng)
     + CÓ MUA bảo hiểm: MD ORDERCHINA đền bù 100% giá trị hàng
     + KHÔNG mua bảo hiểm: MD ORDERCHINA đền bù x5 phí vận chuyển của kiện hàng đó (TH giá trị hàng hóa > x5 phí vận chuyển) và đề bù theo giá trị hàng hóa (TH giá trị hàng hóa < x5 phí vận chuyển).


=> Các trường hợp liên quan đến đền bù, thất lạc quý KH vui lòng tạo khiếu nại trên website để chúng tôi tiếp nhận xử lý trong vòng 03 ngày làm việc. 

Tác giả: MDORDERCHINA